To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Thuong Nho Cao Xuan Huy

Thuong Nho

!

Tuong Niêm Cao Xuân Huy! cuu HS Nguyên Trãi,Nguoi Lính, Nhà Văn...

Cao Xuân Huy: Tác Gia Tác Phâm I

Tháng 3 Gây súng: Audio

Cao Xuân Huy: Tác Gia Tác Phâm II

Cuu HS Nguyên Trãi

Nguoi Lính

Nhà Van

Tháng 3 Gây Súng!

Chiên thăng Cô thành Quang Tri

Đai Hôi TQLC tháng 7 năm 2010

~

,

.

.

)

,

,

,

`

~

,

.

~

`

,

~

Ông Gây Súng đã “ lên tàu “

Tâm tình chiên huu TQLC vói Cao Xuân Huy

~

'

,

,

'

,

Phong Vân Cao Xuân Huy Và Tháng Ba Gãy Súng

"Vài Mâu chuyên" và Cao Xuân Huy

ĐIÊM SÁCH: VÀI MÂU CHUYÊN

,

.

,

Bút Ky cuaCao Xuân Huy

'

(B4NT - Niên Khóa 1959-1966)

B1

B2

B3

B4

Hình năm Đê Thât 1959

'

.

Click vào hình đê enlarge view

,

,

,

,

~

'

,

.

'

,

.

,

,

,

,

,

.

.

,

Tuong niêm nhà văn Cao Xuân Huy

,

,

,

.

Vài Mâu chuyên: Audio

,

.

Lê phu ky cho MX Cao Xuân Huy

,

`

~

,

,

,

'

Click vào đây đê xem chùa Văn Thù noi thò Cao Xuân Huy

,

,

,


http://vietmessenger.com/books/?title=thangbagaysung “Vài Mu Chuyn” ca Cao Xuân HuyCp nht lúc 8:54:44 PM - 15/07/2010 cao-xuan-huy-ra-mat-Vai-Mau.jpgNhà văn Cao Xuân Huy tng ch ký trên tác phm “Vài Mu Chuyn” trong ngày ra mt sách - nh: Thanh Phong/Vin Đông.Thanh Phong/Vin ĐôngWESTMINSTER - Cui tun qua, ngày 10-7-2010 nhà văn quân đi Cao Xuân Huy đã gii thiu tác phm th hai ca ông, cun “Vài Mu Chuyn” ti hi trng nht báo Vit Herald, sau tác phm th nht “Tháng Ba Gãy Súng” đã ra mt trc đây.Nh li gii thiu ca nhà báo Trn Nh Hùng, Trng Ban Vit Ng đài SBS ti Úc, thì Cao Xuân Huy không nhn mình là nhà văn, ch nhn là mt ngi tình c cm bút, vì đa đy cuc đi mà bc vào chn văn chng; nh ngày xa khi thi cuc, vn mnh ca c nc, ca mi ngi, ca bn bè và ca chính mình, đã đy anh vào đi lính. Tuy không nhn mình là nhà văn, nhng đc ht “Vài Mu Chuyn” do Cao Xuân Huy vit, và qua nhng chc v anh đã đm nhim: Tng Th Ký ri Ch biên tp chí Văn Hc t 1989-2009, ngi đc không th không công nhn ông là mt nhà văn đúng ngha, mt ngi lính vit văn, phi bày nhng chuyn tht ca đi lính, mà chc nhiu đc gi lính khi đc, đã thy nh Cao Xuân Huy đang nói v chính mình nh mt đon trong bài “Ch Tôi Vi”, t li cnh gi ngng chin 28-1-1973 theo hip đnh Paris:“ Tâm nhìn Toàn: Đù má ông thy. Ngng bn ri mà sao tui cht h ông thy? Ông rán sng nghe ông thy!”. Nói dt câu, ngi Tâm git mnh ri mm xung. (trang 74).Tuy quân đi hai min Nam-Bc vn coi nhau là k thù, mi vài phút trc gi ngng bn còn chong nhau bng lu đn và các loi súng khác nhau, mi vài phút trc gi hai bên ngng ting súng, Toàn đã mt Tâm, thng bn vn gi mình bng hai ch thân yêu “ông thy”. Mi va chong nhau trí mng, nhng sau khi hai bên đã hoàn toàn ngng git nhau:“Lính hai bên ùa lên phía trc, ôm nhau hò hét: Ht đánh nhau ri! Ht chin tranh ri!Nhng b quân phc rn ri min Nam trn ln nhng b quân phc ct nga min Bc. C không khóc, nhng nc mt Toàn c a ra, không km đc. Nhng vic gì phi km ch! Toàn mc cho nc mt trào ra.Có ting nghn ngào bên cnh: “Anh khóc đy à?”.Toàn quay qua, mt ngi b đi nc mt cng đang nhòe nhot. Chng nói chng rng, c hai ôm chm ly nhau” (trang 76).Và còn nhng mu chuyn khác rt tht, khin ngi đc ci ra nc mt nh “Ngu Nh Ln” hay “Vi Bao Cát” (trang 53-60):“ Toàn vn dùng răng ngm cái cán đèn đ rnh tay ci qun áo cô gái. C gng dùng tht ít ngón tay đ ci cúc áo, my ngón tay còn li Toàn c tình vi phm hip đnh, ln đt giành da!.... Toàn va banh áo cô gái ra, va lm bm mt mình: Cha m i, gái quê, sut ngày ngoài nng mà sao da tht trng đn th này!.Ông đang khn tiên s gì đy?.Con khô mc này đâu có banh ra đc, phi ci ra ch?”“Vài Mu Chuyn” gói gn trong cun sách ch dày có 125 trang, nhng là 125 trang ngi đc không th b qua mt trang nào, vì nó rt tht, tht đn ni nh li ngi gii thiu trong bui ra mt: “Nhiu ngi lính khuyên Cao Xuân Huy đng vit tht quá nh vy, ko b hiu lm là đ cao phía bên kia”. Nhng có đc “Vài Mu Chuyn”, ngi đc s thy Cao Xuân Huy không có ý nh th, anh ch nêu lên mt phn nào đó “tính đi thng và nhân bn” ca con ngi Vit Nam, dù sng hai min Nam Bc, hai th ch chính tr khác nhau.Trong bui ra mt “Vài Mu Chuyn”, trc mt khá đông các nhân s, trí thc, nhà văn, nhà giáo, mi ngi nh nht câu Cao Xuân Huy nói, khi đc nhà báo MC Trn Nh Hùng mi lên phát biu. Cao Xuân Huy ch nói vn vn nh sau: “Đây không phi bui ra mt sách, mà ch là gii thiu cun sách ca tôi mi ra”. Ri anh cúi chào mi ngi và đi xung.Nhiu ngi trong gii nhà văn, nhà báo lên phát biu đôi điu v Cao Xuân Huy, nh các ông Đoàn Trng Co, Tô Văn Cp, Phm Đình Cung, Phan Nht Nam, Trnh Y Th, v.v., tt c đu là nhng ngi hiu và bit nhiu v Cao Xuân Huy, ca ngi anh là mt ngi lính sng thc vi chính mình. Nhng có l, không ai nói lên đy đ v con ngi Cao Xuân Huy hn ngi bn đã tng vào sinh ra t vi anh, nhà báo Trn Nh Hùng:“ Cao Xuân Huy vit không đ lp ngôn, tán tng ngi và t tâng bc mình nh bao ngi đã vit đy dy quanh ta. Cao Xuân Huy ch làm công vic ca ngi k chuyn. Anh k chuyn ca chính mình và ca bn bè (bn lính, bn tù), chuyn ca nhng con ngi rt bình thng (nhng không tm thng). Đó là chuyn rt bình thng v ngi lính min Nam.Sau ngày sa c, chu đng bit bao đng cay, nghit ngã ca kip bi trn, b đói, khát, bnh tt và lao đng kh sai hành h, nhng anh vn không đ ý chí b khut phc và chp nhn, dù có phi tr bng mi giá, vn c gi cho đc giá tr ca mt con ngi.Nhng mu chuyn ca Cao Xuân Huy k li v kip nhân sinh, ca riêng mt ngi và cng là ca chung nhiu ngi, rt ph quát và cng rt riêng t. K chuyn mình, Cao Xuân Huy dùng ngòi bút nh li dao m bén ngót, x tung vt thng lòng, tách ri tng lp, tng s dn vt, nm sâu trong óc, trong tim, phi bày trn tri cái phn bn lai ca mình cho ngi khác nhìn tn mt.Ngi đc nhìn vào ni nim riêng ca anh, nh đng trc tm gng b buc phi đi din vi cái phn tht, np kín trong tim thc mình.Có ngi trách Cao Xuân Huy sao li lnh lùng tt gáo nc lnh đánh thc, buc h phi ri b cái t kén đã vun quén đ t huyn hoc mình. Nhng nhiu ngi li cám n anh, đã giúp h có đ can đm t nhc nh chính mình lm điu c chôn cht trong ký c, đ t đó tìm li đc nim tin ni con ngi”.Bui gii thiu “Vài Mu Chuyn” ca Cao Xuân Huy đã mang đn cho nhng ngi có mt nim vui và n ci tha mãn, không ung phí thi gian, dù cui tun có quá nhiu bn rn.Ra v, hu ht trên tay mi ngi đu có “Vài Mu Chuyn” ca Cao Xuân Huy. Nhà văn quân đi này đang c ng ti 22902 Briarcroft, Lake Forest, CA 92630, đng hng nào mun có “Vài Mu Chuyn”, có th liên lc vi ông qua đa ch trên hoc qua đin thoi (949) 266-4542 hay đin th: caoxuanhuy@yahoo.com© VinĐôngDailynews http://www.magix-website.com/mppo01/50/29/07/08/B0/EB1D11DFAE4BAF35479C26B3/29092B90EB1D11DF96DD8A5A479C26B3.pdf 

" Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Email link mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>