To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Tin Buon NT pg2

tin buon!!

`

^

Thay Bui Tha1 Truu da ra di!

'

^

~

-

,

`

`

`

-

Đuoc tin thông báo tu anh Đo Kim Thien (NTCVA56-63), Thay Bùi Thái Truu (Cuu GS day môn Van Vat tai truong Trung Hoc Nguyen Trãi Saigon) đã ta the lúc 4 gi 30 chieu ngày Thu Bay 16 rháng 4 năm 2011. Toàn the lop B1NT59-66 xin thành kính chia buon cùng Gia Đình Thay Bùi Thái Truu, nguyen cau huong linh Thay som đuoc ve noi anh bình, thanh tinh. Thay mat lop B1NT59-66Nguyen Thái Bình

Xin kính chuyen đen Gia Đinh thay Bùi Thái Truu loi thành kính phân uu,Nguyen cau Chu Phat,Chu Bo Tát tiep dan Giác Linh Thay Tu Ân vãng sinh Cuc Lac Quoc,Thành kính,Ta Quang TrungB2 NT niên khóa 55-59

THANH KINH PHÂN UU, Cuu Hoc Sinh NGUYÊN TRAI 1957, hiên cu ngu tai PHAP, ĐUC,ANH,HOA LAN đuoc tin : Thây BUI THAI TRUU đa Quy Tiên tai Nam Cali ngay 16/04/2011. Xin Thanh Kinh chia buôn cung Tang Quyên, va Nguyên Câu Huong Linh Thây som vê noi Vinh Hăng. NGUYÊN THANH BACH ĐÔ NGOC BACH BUI MANH CĂN PHAM VĂN PHC PHAM XUÂN THIÊP NGUYÊN ĐC QUANG NGUYÊN NGOC PHACH

Thành Kính Phân UuĐuoc tin thay BÙI THÁI TRUU Menh chung tai Fountain Valley, Orange county California USA Hoi 4:30 chieu ngày thu bay 16 tháng 4 năm 2011 Huong tho 86 tuoiChúng em xin thành kính phân uu voi cô và tang quyen.Nguyen cau Huong Linh Thay som đuoc thanh thoi noi cõi VINH HANGĐo Tuyet Lan ChiNT 55- 57

PHÂN UU Đuoc tin thay BÙI THÁI TRUU Pháp danh Tu Ân Giáo Su Van Vat cua truong Trung Hoc Nguyen Trãi Sàigòn đã menh chung tai Fountain Valley, Orange county, California USA Hoi 4:30 chieu ngày thu bay 16 tháng 4 năm 2011Huong tho 86 tuoiXin thành kính phân uu voi cô và tang quyen.Nguyen cau Huong Linh Thay som đuoc thanh thoi noi cõi VINH HANGToàn the gia đình NGUYEN TRÃI tai HOUSTON/TX

THÀNH KÍNH PHÂN UU Chúng em vô cùng xúc đong đuoc tin Thay: BÙI THÁI TRUU Pháp danh Tu Ân da menh chung tai Fountain Valley, Orange county California Hoi 4:30 chieu ngày thu bay 16 tháng 4 năm 2011Huong tho 86 tuoi Chúng em xin thành kính phân uu voi Cô và tang gia hieu quyen.Nguyen cau chu Phat, chu Bo Tát thùy tu tiep đo chân linh Thay vãng sanh Tinh đo.Nam Mô Tây Phuong Cuc Lac The Gioi Đai Tu Đai Bi Tiep Dan Đao Su A Di Đà PhatMot so hoc trò cua Thay niên khóa 58-62 Trung hoc Nguyen Trãi đong khan nguyen.

Duoc tin thay BUI THAI TRUU, mat chieu ngay thu bay 16/4/2011,tai Fountain Valley ,CA,Huynh Hoa xin chia buon cung gia dinh thay , chia buon cung gia dinh Nguyen Trai da mat di mot nguoi thay dang kinh ,mot dan anh bo mon Toan cua truong Nguyen Trai than yeu .Cau xin thay duoc som sieu thoat o coi vinh hang.Mot nguoi em trong to toan cua truong nhung nam dau sau 75Huynh Hoa

Kinh thua Thay Truu,Em con nho da co dip may gap duoc thay tai Cali nam 2007,Nam ay chung em cung co hop mat anh em cua lop B1 nien khoa 60-67,va nhan dip do da may man gap duoc thay. Chung em van nho mai khuon matkha kinh cua thay, va ca luc Thay con day chung em tai Truong NT ben Khanh Hoi,voi khuon mat tram ngam, suy tu, it noi va hien hoa voi hoc sinh cac lop. Chung emluon ton kinh Thay la 1 vi giao su kha kinh ma chung em yeu men, kinh trong nhat.Chung em rat bang hoang khi duoc tin thay da tu gia chung em that dot ngot vaongay thu bay 16/4/11 vua qua. Chung em lai mat them 1 vi thay dang yeu, dang kinhva se mai mai xa cach thay tu day. Thay oi, chung em luon tuong nho den thay....Mong Thay se duoc an binh, thanh than di vao coi thien thu niet ban. Thanh Kinh Phan Uu va xin chia se niem dau, su mat mat to lon cung gia dinh Thay. Chung em dong bai biet truoc vong linh Thay Bui Thai Truu. (Nguyen Trai Nien Khoa 60-67) Khanh Nguyen

Xem tiê'p click here

Vinh Biêt Thây - (Tho - Tuê Kiên Vu Văn Sang NT 58-62)

~

.

`

,

.

~

Đoc bài" Thuong Tiêc Thây Bùi Thái Truu" - Bài viêt cuaĐăng Thi Kim Dung & Trinh Đăc Phúc click here

.

'

.

,

,

,

'

'

.

'

'

,

.

Giao su Bui Thai Truu Phap danh Tu An đa menh chung vào lúc 4 gio 30 chieu Thu Bay ngày 16 tháng 4 năm 2011 tai Fountain Valley, Orange County, California, USA. Huong tho 86 tuoi !!!.....


http://www.magix-website.com/mppo10/50/FA/8B/CB/20/6C9411E091E46F9A4B01FA11/FA8BF2306C9411E09C652ADC4B01FA11.pdf http://www.magix-website.com/mppo10/50/FA/8B/CB/20/6C9411E091E46F9A4B01FA11/FA8BF2306C9411E09C652ADC4B01FA11.pdf 

" Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Email link mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>