To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player.

Trang Nha NT NT Truong Xua Nho Ve Truong Xua Tim ve ky niem Viet ve truog xua Danh Sach Thay Co NT Thay Co NT Goc Hoc Tro NT Nu Sinh Nguyen Trai Hoi Hoa NT Nhiep Anh NT The Thao NT Danh Sach Cuu Hoc Sinh  Sinh Hoat NT Ve tham truong xua Ban Tin Sinh hoat NT  Ban Tin Sinh Hoat NT page 2 Ban Tin SHNT tai VN Hop mat Tat Nien Hop mat Tat Nien - Page 2 Hop Mat Tat Nien - Page 3 Hop Mat Tat Nien Page 4 Hop mat Thay tro Tham vieng Thay Co Tham vieng Thay Co - Page 2 Sinh hoat Lien Truong Dai Hoi The Gioi NT  Dac san Nguyen Trai Van nghe gay quy NT Van nghe gay quy NT - Page 1 Van nghe gay quy NT - Page 2 Van nghe gay quy NT - page 3 Quy HBNT Quy HBNT - Page 2 Tuong Trinh Hop Mat Hop mat Groups NT NT Groups Tin Vui NT Tin Buon NT Tin Buon NT pg2 Tin Buon NT pg3 Tin Buon NT pg4 TN Thay Bui Thai Truu Thuong Nho Cao Xuan Huy Video Sinh Hoat NT NT Hoi Ngo 2012 Thong Bao Thong Bao 2 Thong Bao 3 Thong Bao 4 Dien Dan NT 

Tin Buon NT pg4

tin buon!!

`

^

Thay Bui Tha1 Truu da ra di!

'

^

~

-

,

`

`

`

-

Qui anh chi,Thay Truu dich la mot nguoi thay hien lanh, va don gian. Thay co cach noi chuyen ro rang mach lac, nhat la khi thay cam cuc phan di len di xuong trong lop, tren bang, cung cach rat dac biet va binh di, doi luc thi rat la tram tu mac tuong. Tuy nhien khi day, thuong thi thay rat serious, chi khi thay cuoi, thi ro la ban chat cua mot nguoi thay day tam huyet, va nhiet tinh voi thien chuc go dau tre . Nhac den day, chung toi nhu con thay dang ve binh di cua thay hien ra trong lop, ben nhung hoc tro tuoi nho, dau oc con non kem, dong phuc con nhech nhac cua dau thap nien 70 o ngoi truong cu.Con xin bai lay, va xin nguyen cho thay som thong dong ve mien cuc lac.Hiep LeNT 71-78

Dù không may man đuoc hoc Thay nhung con van là đua hoc trò có mat trong khuôn viên truong cu vào nhung năm tháng Thay đung trên buc giang noi này. Đuc đo cua Thay nhu huong hoa theo gió bay xa. Thay đã đen, đã đi nhung huong hoa đó van còn luu lai mãi. Con kính tien Thay bang câu luc tu A Di Đà. Nguyen cau cho Huong linh Thay đuoc sinh ve canh gioi miên vien an lac và hanh phúc. Kính mong Cô giu gìn suc khoe, som tìm lai su an lac bên canh gia đình, con cháu. Ly Nguyen/ NT 74-76

Xem tiê'p click here

Duoc tin thay Bui thai Truu da vien vien ra diThanh thuc chia buoncung Co va tang quyenKinh chuc huong linh thay som tieu dieu mien cuc lacHoc tro cua thaygia dinh Hung&Anh

Đuoc tin thay Bùi Thái Truu đã ta the, xin thành kính phân uu cùng gia đình thay và xin cau chúc cho huong linh thay som đuoc siêu thăng noi coi Phat.NT57 Phan Thang Loi và gia đình

THÀNH KÍNH PHÂN UUĐuoc tin buon thày Bùi Thái Truu,nguyên Giáo su Trung hoc NGUYEN TRÃI Sài Gòn, đã that loc tai MyCác môn sinh cua thày tai Viet Nam ,hoc TH Nguyen Trãi nien khóa 1957 , xin chân thành gui loi phân uu toi gia đình Thày và cau chúc thày đuoc siêu sinh tinh đo.NGUYEN NGOC CÔN,PHAM VĂN HÀ,HANH ,LÃ NGOC HIÊN,PHAM NGUEYN HIEN,CAN PHAN NHIEP, NGUYEN VU QUÝ,NGUYEN TRUONG SON, TÁNH, THANH, THIEU, NGUYEN TRAN TRÁC,LÊ THANH TRÀ, PHAM NGUYEN VINH

Con xin đai dien 3 anh em chúng con, hoc trò cua Thay Bùi thái Truu truong Nguyen Trãi, Saigon, Viet Nam: Vu thien Đam NT54-58Vu thien Hân NT56-60Vu thien Tien NT58-61 Thành Kính phân uu cùng Tang Quyen và nguyen cau huong linh Thay som siêu thoát ve noi an bình Đam - Hân - Tien

Nhan đuoc tin Thay Bùi Thái Truu đã ta the ngày 16 tháng 4/2011.Thành kính chia buon cùng Cô và tang quyen.Nguyen cau Huong Linh Thay som siêu sinh Tinh đo noi đat Phat. Nguyen đuc Song Phuong .(hoc sinh NT 1957)

Vô cùng thuong tiec thay Bùi Thái Truu. Nguyen xin thay som ve cõi PhatHoàng Văn Thinh (NT 1957)

Hi ! Loan - Quy . Nhan duoc Email bao tin Thay BUI THAI TRUU ra di . Nhan khong hoc voi Thay Truu . Nhung vi day la tin buon chung cua GD NGUYEN TRAI nen Nhan va gd cung goi vai hang thanh kinh phan uu voi Co TRUU va gia dinh cua Co . Nhan cung xin dai dien cho 2 ban la Mai Nguyen va Doanh Lam kinh goi loi chia buon den Co TRUU va gia dinh . Neu duoc thi nho 2 ban chuyen loi dum bon minh nhe ! Rat cam on ! Vai hang thong tin . Hen lan sau ! Thuong .THANHNHAN THI NGUYEN .

Kính goi Cô & Tang quyen,Tuy rang, ngày xua Thay Truu đã không day môn Toán cho lop chúng em, nhung hôm nay chúng em rat bàng hoàng khi nhan đuoc tin Thay vua ta the . Truoc đây vài năm, cung voi cam giác rat đau buon, hut hang này khi chúng em nhan đuoc tin Thay Pham Quýnh ra đi đot ngot vì mot tai nan giao thông. Mac dù đã song xa truong Nguyen Trãi tu lâu , nhung hình anh các Thay Cô ngày xua van luôn khac sâu trong tâm trí nhung đua hoc trò chúng em khi nho ve ngôi truong cu ap day ngia tinh thay tro.Vì đang song o xa, chúng em xin kính gui loi chia buon đen Cô & Tang quyen, xin cùng đuoc thap nén nhang lòng voi các Anh Ch em đong môn NT truoc linh cuu cua Thay Truu, và góp loi cau nguyen đen huong linh cua Thay som đuoc siêu sinh tinh đo ve cõi Niet Bàn.Thành kính,2 hoc trò NT 71-78 : Quý Tran & Loan Võ (Houston -Texas)

Bài tho " Khóc Thây " - Trinh Ngoc Băng (NTCVA56-63)

,

`

`

.

.

Kính đieu: Thay Bùi Thái Truu Trăm năm mot chu cung làÂn su hau the chang nhòa lòng son Con xin kính chúc Thay mot chuyen tro ve that nhe nhàng và thanh than nhu mây trang thong dong. Cau mong Cô và tat ca các em cùng bao trong. Kính bái, Phùng Ngc TienĐe Nhat B3Niên khóa 1969

Giao su Bui Thai Truu Phap danh Tu An đa menh chung vào lúc 4 gio 30 chieu Thu Bay ngày 16 tháng 4 năm 2011 tai Fountain Valley, Orange County, California, USA. Huong tho 86 tuoi !!!.....


http://www.magix-website.com/mppo10/50/09/33/7D/A0/6C3911E0A47E3DF44B0105B0/093440F06C3911E0892F66B84B0105B0.pdf 

" Mô.t ngày ho.c Nguyê~n Trãi,mãi mãi là anh em"

Trung Hoc Nguyen Trai Saigon Homepages

Nguyen Trai Saigon High School Alumni AssociationHoi Ai Huu Cuu Hoc Sinh Trung Hoc Nguyen Trai Saigon

Diên Đan THNT Saigon

,

`

Nhung Group Nguyen Trai Khac

Website cac Truong Ban

Nguyen Trai Sub-Homepages

E - group TH Nguyen Trai Saigon

Dai Hoi The Gioi Nguyen Trai

about This Website

Previous Page

Next Page

HÔI ÁI HUU CUU HOC SINH TRUNG HOC NGUYÊN TRÃI SAIGONNAM CALIFORNIA- USA.

Trang Nhà Nguyên TrãiThiêt kê và duy trì:BN Graphic Design

~

~

,

,

.

'

'

~

2009 Copyright All Rights Reserved by BN Graphic Design

.

.

.

Dac San Nguyen Trai

Nôi Quy Hôi Ái Huu THNT Saigon

.

.

,

~

Nguyen Trai on Facebook


mailto:your@e-mail-addresse.com mailto:Email link mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com> http://nguyentraialumni.webs.com/ http://nguyentraialumni.webs.com/ mailto:Trai Nguyen <ntalumni@yahoogroups.com>